Tulum

Tulumské naleziště

Tulum je sice rozlohou malé naleziště mayských památek, ale díky svému umístění působí úchvatným dojmem. Mayové město vystavěli na vyvýšeném skalnatém ostrohu nad malou písčitou pláží, která sloužila jako přístav a posléze obehnali kamennou zdí 4 metry vysokou a místy až 6 metrů tlustou.

Jsou to jediné mayské pyramidy postavené v bezprostřední blízkosti karibského moře a jedno z mála měst opevněných hradbami. Jméno Tulum není původní, to mu dali jeho objevitelé F.Catherwood a J.Stephens, kteří jej v roce 1842 objevili. Původně se město zřejmě dle dochovaných podkladů jmenovalo "Zamá" tedy úsvit, což je příznačné, protože slunce vychází nad mořem přesně proti hlavnímu chrámu.

Tulum můžete s námi navštívit v rámci jednodenního výletu Tulum / Cobá, během něhož ještě navštívíte království v Cobá nebo případně pětidenního  okruhu po Yucatánu nebo vám můžeme připravit 2 - 3 denní výlet po severním Yucatánu (minim. 4 osoby).  Kontaktujte nás pro více informací nebo si nezávazně rezervujte výlet.

Nejstarší budovy byly postaveny koncem klasického období mezi 800-1000 n.l. a našla se dokonce stéla s datem 564 n.l. Na rozdíl od většiny měst v centrálních a jižních oblastech, která byla opuštěna právě koncem klasického období, zažívá Tulum největší rozkvět v tzv. poklasickém období t.j. 1000 - 1550 n.l. a většina staveb z tohoto období nese rysy architektonického stylu tzv."Stylu východního pobřeží", který můžeme spatřit i v ostatním městech na pobřeží (Xel-Ha, Xaman-Ha, Xcaret). V době příjezdu Španělů na Yucatan bylo město stále obydlené. Tulum byl významným centrem nejen politické moci, ale zejména důležitým střediskem obchodu a to námořního. Mayové čile obchodovali v příbřežních vodách na kanoích s okolními městy a tyto cesty sahaly až do Mexického zálivu nebo na jih až do Belize.

Tulum

Dominantní stavbou celého města je "Castillo" pyramida zasvěcená Kukulkánovi. Celá stavba je tvořena několika budovami spolu pospojovanými a umístěnými na vyvýšené platformě. Hlavní fasáda chrámu/pyramidy je situována dovnitř města, zatímco zadní část majestátně trčí nad karibským mořem.

Na vrcholu pyramidy je menší chrám s třemi vchody a dvěma místnostmi.

Dva centrální sloupy uprostřed jsou ve tvaru plazícího se hada jehož ocasy podpírají překlad a rozevřené tlamy jsou na zemi. Nad vchodem jsou dvě římsy s třemi výklenky, které obsahují zbytky štukových plastik zobrazující "sestupujícího boha" je to postava obrácená hlavou dolů a nohama vzhůru, která má zřejmě nějaké bližší vztah k Venuši.

Menší chrám "Temple of the Descending God" zasvěcený tomuto bohovi můžeme spatřit po levé straně "Castilla". Další dva malé chrámy se nacházejí přímo na hraně skalního ostrohu. První z nich zasvěcený bohovi větru "Temple of the Wind" je na severním okraji města hned při vstupu severní bránou. Druhý je pak na přesně opačném konci, tedy jižním pobřeží a je zasvěcen bohovi moře "Temple of the Sea".

Mapa Tulum

Další zajímavé stavby

"Casa de la Cenote" objekt hned po pravé straně od vstupu severní bránou. Je zajímavý tím, že byl postaven přímo na cenote, tedy zásobárnou sladké vody."House of the Halach Uinic" neboli "dům velkého pána" najdeme ho přímo oproti "Castillo" na druhé straně cestičky kudy vede prohlídka. Měl celkem 13 vchodů a byla to nejširší budova ve městě. I zde se na hlavní fasádě objevuje božstvo "Descending God".

Jednou z nejkrásnějších budov je "Temple of the Frescoes" jež je jednou z nejlépe zachovalých budov v Tulumu. Byla dostavována a upravována v několika etapách a můžete zde obdivovat pozůstatky krásných barevných nástěnných maleb uvnitř a na obou západních rozích chrámu jsou velké štukové podobizny boha "Itzamná". Poslední stavbou, kterou uvidíte před odchodem z areálu je "House of Chultún", který je přímo vedle "Chrámu fresek". Chultuny byly stavby - podzemní nádrže na vodu, které Mayové budovali, aby jímali dešťovou vodu z velké plochy a uchovávali do zásoby na horší časy.


Tulum

Nezávazná rezervace

Akční zájezd po Yucatánu a Chiapasu

12 denní zájezd: Okruh po Yucatánu a Chiapasu s pobytem v Karibiku v hotelu 4* all inclusiveod 1.294 $
termín: dle vlastního výběru od 2 osob výše

Přečtěte si 5 důvodů, proč jet do Mexika právě teď.

Připravíme pro Vás zájezd na míru.

Podzimní zájezdy

Velký okruh Mexikem 9. 10. – 24. 10. 2019
Šestnáctidenní poznávací zájezd vás nadchne pyramidami, vodopády, archeologickými nalezišti i krásou měst. Zahrnuje také 3denní pobyt u karibského moře. Cena 72 000 včetně letenky. Více ZDE

Yucatán a Chiapas 24. 11. – 4. 12. 2019
Čeká Vás návštěva džungle, pyramid i odpočinek u moře. A nádherné počasí v prosinci. Cena od 29 900 (+ letenka). Více ZDE

Mexiko-Guatemala-Belize-Mexiko 16. 11. – 29. 11. 2019
Výprava za mayskou kulturou v období svého vrcholu čítá chrámy, království Palenque, exotická zvířata i Blue hole pro fanoušky plavání a potápění. Cena od 42 900 (+ letenka). Více ZDE