Mayská historie

Stručný časový přehled jednotlivých období

předklasické období (2500 př.n.l. – 250 n.l.)

Chronologicky: vznik prvních zemědělských komunit, vznik olmécké civilizace na pobřeží mexického zálivu, vznik dalších center La Venta a Tres Zapotes – první formy hieroglyfického písma, vznik prvních velkých mayských středisek např. El Mirador, postupný zánik olmécké nadvlády, postupné rozšiřování hieroglyfického písma a kalendářního systému tzv.: „dlouhý počet“, rozvoj Tikalu jako nejvlivnějšího města v centrální oblasti.

Raně klasické období (250 – 600 n.l.)

Charakterizované rozkvětem umění a architektury, dochází k rozvoji politických útvarů z nichž nejvýznamnější je Tikal jenž ovládá velká území ve vnitrozemí, rozvoj dalších panovnických dynastií a měst, charakteristické pro toto období je vytváření stél (kamenné sloupy s vytesanými hieroglyfy, které popisují dějiny konkrétního města) a oltářů, projevuje se silný vliv Teotihuacánu jako nejmocnějšího města ve středním Mexiku.

Pozdně klasické období (600 – 950 n.l.)

Po pádu Teotihuacánu dochází k dočasnému úpadku Tikalu naopak se rozvíjejí významné městské státy jako Calakmul, Palenque, Yaxchilán, Toniná, či Copán, dochází k častým konfliktům mezi těmito rivaly, na konci tohoto období dochází k úpadku a opuštění hlavních center na jihu mayského teritoria (nazývá se též pád či zhroucení mayské civilizace), přičemž na severu Yucatanu přežívají některá města déle a dopad není tak dramatický.

Raně poklasické období (950 – 1250 n.l.)

V tomto období dochází k silné migrací národů středního Mexika, vznikají multietnické politické útvary jako toltécké město Tula, celou oblastí se šíří kult Kukulkana neboli opeřeného hada (v nářečí nahuatl se mu říká Quetzalcoatl), vliv migrace se projevuje v rozkvětu některých mayských měst na severu zejména Chichén Itzá, dochází k rozvoji vodní obchodní cesty v příbřežních vodách mexického zálivu směrem k Hondurasu, rozvíjí se nový architektonický styl

Pozdně poklasické období (1250 – 1521 resp. 1697 n.l.)

Toto období je charakterizováno politickou rozštěpeností, na severu Yucatánu upadá moc Chichén Itzá a pozici vůdčího státu přebírá město Mayapán, paralelně dochází ve středním Mexiku k založení města Tenochtitlán a vzniku aztécké říše, která se stává nejmocnější říší v dějinách Mesoameriky. Tato epocha rozvoje končí příjezdem Hernanda Cortéze v roce 1519 a dobytím aztécké říše 1521. Historie dobývání Yucatanu a podrobování jednotlivých mayských států však trvalo Španělům ještě téměř 2 staletí kdy padlo poslední mayské město Tayasal v roce 1697.

Akční zájezd po Yucatánu a Chiapasu

12 denní zájezd: Okruh po Yucatánu a Chiapasu s pobytem v Karibiku v hotelu 4* all inclusiveod 1.294 $
termín: dle vlastního výběru od 2 osob výše

Přečtěte si 5 důvodů, proč jet do Mexika právě teď.

Připravíme pro Vás zájezd na míru.

Podzimní zájezdy

Velký okruh Mexikem 9. 10. – 24. 10. 2019
Šestnáctidenní poznávací zájezd vás nadchne pyramidami, vodopády, archeologickými nalezišti i krásou měst. Zahrnuje také 3denní pobyt u karibského moře. Cena 72 000 včetně letenky. Více ZDE

Yucatán a Chiapas 24. 11. – 4. 12. 2019
Čeká Vás návštěva džungle, pyramid i odpočinek u moře. A nádherné počasí v prosinci. Cena od 29 900 (+ letenka). Více ZDE

Mexiko-Guatemala-Belize-Mexiko 16. 11. – 29. 11. 2019
Výprava za mayskou kulturou v období svého vrcholu čítá chrámy, království Palenque, exotická zvířata i Blue hole pro fanoušky plavání a potápění. Cena od 42 900 (+ letenka). Více ZDE