Tikal

Historie: Počátky tohoto významného města sahají do předklasického období (cca 300 př.n.l.) kdy cholští Mayové začali budovat svoje městská centra v oblasti středního Peténu.  Svého největšího rozkvětu dosahuje Tikal v klasickém období, zejména po kolapsu království Mirador na severu (v oblasti dnešní hranice Mexiko-Guatemala), kdy se stává dominantním královstvím celé oblasti. Tikal se v prvních několika století vyvíjel nezávisle a dle dochovaných zpráv neudržoval žádné významné aliance s okolními městy. Pak se však koncem 4.století  (378 n.l.) stalo něco, co navždy změnilo dějiny a vývoj tohoto města.  Hieroglyfické nápisy dokládají  příchod osoby jménem Siyak K´ak, která byla vyslancem mocného a velmi vzdáleného království Teotihuacán (centrální Mexiko). Toto více méně násilné převzetí moci bylo v dalším období  zpečetěno sňatkem Teotihuacanského šlechtice jménem Yax Nuun Ayiin s mayskými ženami s urozených rodin. Tikal, jako vazal mocného Teotihuacánu,  si v tomto období podrobil řadu sousedních městských království jako např. Uaxactún, Bejucal či Rio Azul.  Rok 562 n.l.  byl pro Tikal velmi tragický, neboť byla proti němu vedena „hvězdná válka“  (tento výraz pramení z faktu, že Mayové často plánovali zahájení války podle určité pozice planet, zejména Venuše a na nástěných malbách byl tento typ války zobrazován jako krvaný déšť padající z Venuše na Zemi). Tímto městem, které si podrobilo Tikal byl Calakmul, který byl jeho severním sousedem a prameny hovoří o tom, že války se jako spojenec Calakmulu zúčastnil též Caracol. Více než 130 let trvalo, než se Tikal znovu vzchopil a roku 695 n.l. porazil tikalský král Jasaw Chan K´awiil I. calakmulského krále a zvrátil tak politickou rovnováhu ve prospěch Tikalu.  Tato doba se též nazývá jako „znovuzrození Tikalu“ a byly během ní postaveny významné pyramidy na centrálním náměstí a to chrám I. a chrám ll. a též 3 komlexy dvojitých pyramid u příležitosti kalendářních cyklů mezi lety 692 – 731 n.l. V následující  více jak 150 letech  od slavného vítězství si Tikal udržoval politickou a vojenskou nadvládu nad celou oblastí a znovu opakovaně porazil svého rivala Calakmul. Toto období druhého rozkvětu trvalo až do konce 8.století, kdy toto království zasáhla další krize, poslední stéla s dochovalým nápisem byla vztyčena v roce 879. Zánik Tikalu jakož i dalších významných měst v této oblasti jako např. Uaxactún (889), Caracol (859) či Calakmul (909) spadá do přibližně stejného období a bývá označováno jako  konec  klasického období.

Tikal Mexico

Popis naleziště: Tikal se rozkládá na zhruba 64 km2, jen samotné centrum o ploše 16 km2 obsahovalo 3000 budov a chrámů. Předpokládá se, že během klasického období žilo v Tikalu více jak 50 000 obyvatel. Tikal je pro turisty velmi atraktivní zejména pro své nezaměnitelné pyramidy charakteristického tvaru, které vysoko ční nad bujnou guatemalskou džunglí. Jsou typické svou výzdobou na vrcholu, tzv. „cresterií“ neboli hřebenem, který ještě umocňuje velkolepý dojem již tak velmi vysoké stavby.  Srdcem celého města bylo od prvopočátku ústřední „Velké náměstí „ kolem něhož byly postupně stavěny významné stavby. Mezi nejvýznamější chrámy  patří zejména nasledující:  Chrám l. nazývaný též  „Chrám Velkého Jaguára“, je vysoký 47 metrů , nalézá se na centrálním náměstí a je zde pohřben nejvýznamější vladař Jasaw Chan K´awiil. Chrám ll. neboli „Chrám masek“, měří 48 m a leží na západní straně Velkého náměstí, přímo proti chrámu l. Další významnou pyramidou/chrámem v Tikalu je chrám lV. Nazývaný též „Chrám dvojhlavého hada“ měří 70 m a je nejvyšší stavbou v celé Mezoamerice (vyšší než „pyramida Slunce“ v Teotihuacánu s 61m nebo  „Complejo  El Tigre“ v Miradoru s 55 m). Chrám V. leží na jihu Centrální akrolpole a měří 57 m. . Centrální akropole se nachází na jižní straně Velkého náměstí a sloužila zejména jako královský palác a obydlí králů. V Tikalu můžeme obdivovat i množství dalších zajímavých staveb: „Plaza Vll. Templos“ mající své jméno od 7 malých chrámů postavených v ose sever-jih na východní části náměstí, „Palacio de las Ventanas“ je známý též jako „palác netopýrů“.

Tikal

„Complejo Q“ to je komplex „dvojitých“ pyramid , celkem je v Tikalu 7 takových skupin označených písmeny L, M, N, O, P, Q and R, přičemž skupiny“Q“ je nejzachovalejší. Tyto dvojité pyramidy se stavěli jako připomínka 20letých cyklů, které Mayové nazývali „katuny“ a byly součástí tzv. kalendáře dlouhého počtu, komplex byl tvořen celkem 4 stavbami, ve čtyřech směrech: 2 pyramidy ve směru východ - západ a 2 pravoúhlé budovy ve směru sever - jih. Severní budova byla spojována s nejvyšší pozicí Slunce na obloze a symbolizovala spojení s nebesy, naproti tomu jižní budova a směr reprezentoval  podsvětí a devět vchodů budovy představovalo devět vládců podsvětí. Východní pyramida byla spojována s vycházejícím slunce a na jejím vrcholu směl stanout pouze panovník, který zde prováděl rituály, které měly zásadní význam pro celé město, západní pyramida pak byla spojována se západem slunce. „Mundo Perdido“, tento komplex leží severozápadně od hlavního náměstí  a tvoří jej  pravděpodobně nejstarší  tikalské stavby, na ploše cca 60 000m2 se nachází 38 různých staveb, které sloužily k pozorování astronomických  úkazu, zejména  cyklů Venuše a Slunce jakož i slunovratů a rovnodenností. Nejvyšší stavbou této skupiny Mundo Perdido je „hlavní pyramida“ měřící 30 m.

Zajímavosti: V Tikalu se nachází významná  stéla č. 29, na které je vytesán letopočet 8.července 292, den kdy byl uveden na trůn vládce Tikalu jménem Siyaj Chan K´awiil. Toto datum je obecně považováno vědci za nejranější  doložení „dlouhého počtu“ a  též za mezník  reprezentující počátek „klasického období“ . Tikal je zařazen na seznamu kulturních památek UNESCO a celý komplex pod názvem „El Parque National Tikal Area Núcleo de la Biosfera Maya“ byl otevřen pro veřejnost v roce 1955.

Mapa Tikalu

Mapa Tikalu

Nezávazná rezervace

Akční zájezd po Yucatánu a Chiapasu

12 denní zájezd: Okruh po Yucatánu a Chiapasu s pobytem v Karibiku v hotelu 4* all inclusiveod 1.294 $
termín: dle vlastního výběru od 2 osob výše

Přečtěte si 5 důvodů, proč jet do Mexika právě teď.

Připravíme pro Vás zájezd na míru.

Podzimní zájezdy

Velký okruh Mexikem 9. 10. – 24. 10. 2019
Šestnáctidenní poznávací zájezd vás nadchne pyramidami, vodopády, archeologickými nalezišti i krásou měst. Zahrnuje také 3denní pobyt u karibského moře. Cena 72 000 včetně letenky. Více ZDE

Yucatán a Chiapas 24. 11. – 4. 12. 2019
Čeká Vás návštěva džungle, pyramid i odpočinek u moře. A nádherné počasí v prosinci. Cena od 29 900 (+ letenka). Více ZDE

Mexiko-Guatemala-Belize-Mexiko 16. 11. – 29. 11. 2019
Výprava za mayskou kulturou v období svého vrcholu čítá chrámy, království Palenque, exotická zvířata i Blue hole pro fanoušky plavání a potápění. Cena od 42 900 (+ letenka). Více ZDE