Teotihuacán

Teotihuacan leží v nadmořské výšce 2200 m a cca 50 km severo-východně od M.C. Měl nesmírný vliv na rozvoj celé Mesoameriky a stal se kultovním místem a inspirací pro takové kultury jako byla Aztékové, Toltékové i Mayové. Civilizace, která zde v klasickém období sídlila, je možná ještě více záhadnější než Mayové neboť o ní víme jen velmi málo. Počátkem našeho letopočtu se začali budovat základy tohoto města či spíše aglomerace, která měla později silně ovlivnit historii a kulturu celé Mesoameriky. Díky svým nalezištím obsidiánu, velmi žádané suroviny, se z něj stala velmoc, která kontrolovala obchodní cesty v celé oblasti až do odlehlých končin dnešní Guatemaly či Yucatanu. Vládcové budovali město jako model vesmíru a podle aztécké mytologie zde skutečně vznikl poslední svět (páté slunce). V době svého vrcholu  byla moc Teotihuacanu tak velká, že si dokázal podmanit i velmi vzdálený a mocný mayský Tikal a to dokonce bez použití síly. Tuto skutečnost dokládají hieroglyfické nápisy sdělující, že koncem 4. století se vlády ujal vyslanec Teotihuacanu jménem Siyak K´ak a sňatkem s jejich urozenou ženou zpečetil toto "spojenectví".
Teo1
Teotihuacan se pyšní majestátníma stavbami, jeho pyramidy jsou monumentální a jejich symbolika zřejmá: Pyramida Slunce je největší a nejvýznamnější stavbou. Je vysoká  63 metrů a pod ní byla objevena jeskyně, což má rituální význam, neboť jeskyně byly místa, kde se dalo rozmlouvat s mrtvými předky. Byly zde nalezeny ve všech rozích stavby i dětské kostry, což dokládá kult obětování bohu "bouře". Dalšími stavbami jsou pyramida Měsíce vysoká 42 metrů a Citadela s pyramidou Quetzalcoatla, která je nejstarší stavbou. Celé město protíná od severu k jihu "Třída mrtvých". Po dlouhých letech prosperity, někdy kolem roku 750 n.l. dochází ke kolapsu města i celé teotihuanské kultury. Důvody nejsou zcela zřejmě, předpokládá se, že to bylo vlivem expandujících nových kultur z centrálního Mexika, nicméně jsou evidentní i důkazy, že město bylo též zničeno díky vnitřním konfliktům, kterými bylo zřejmě na sklonku období zmítáno. Už opuštěné a částečně vypálené město bylo důležitým náboženským a kultovním místem jak pro Toltéky, tak později zejména pro Aztéky. V překladu znamená název města: "místo kde se z lídí stávají bohové"...

V době svého rozkvětu zaujímal Teotihuacán plochu kolem 20 km2, bylo zde cca 2000 objektů a žilo zde cca 120 - 200 tis.obyvatel. a byl údajně 6.největším městem na světě na počátku 5.století n.l. Po období dominance přichází  perioda, kdy město začalo postupně ztrácet na své síle a významu a poté bylo z dosud ne zcela jasných příčin opuštěno, vypáleno a částečně zbořeno ke konci 8 st. n.l. Dnes je to turisty velmi vyhledávané místo a kromě krásných staveb se zde často konají šamanské obřady či rituály neboť místo má "silnou energii"....

Teotihuacan

Nezávazná rezervace