Fantastické objevy v guatemalské džungli

LiDAR pomohl najít 60 000 nových staveb

V únoru letošního roku proběhla světovým tiskem zpráva o neuvěřitelných objevech amerických a guatemalských vědců – archeologů v oblasti srdce mayské říše v severní Guatemale. Pomocí nejmodernější technologie LiDAR (zkratka pro: “Light Detection And Ranging”) - laicky řečeno něco jako RTG, který zbavuje krajinu vegetačního krytu, se podařilo objevit neuvěřitelných cca 60.000 nových kamenných staveb v místech, kde to nikdo nepředpokládal.

Takto vytvořená mapa z Lidaru vyvrací i ty nejstarší domněnky o Mayích a tyto nové objevy prakticky přepisují mayskou historii.

Mayská říše byla mnohem větší, než se předpokládalo

Z objevu vyplývá, že to, co dříve bylo považováno za prázdnou krajinu mezi jednotlivými mayskými královskými městy, byla de facto obydlená plocha s množstvím zemědělsky obdělávané půdy, obydlími a širokými komunikacemi, které tato města spojovala. Proto se nyní díky Lidaru vědci domnívají, že Mayská říše mohla mít až 15 mil obyvatel oproti původním domněnkám, které předpokládaly cca 2 mil Mayů v klasickém období (2-9 stoleni n.l.)

Petén

Jedná se o území, které nazýváme Petén a kde leží i světoznámé mayské království Tikal. Ten byl po dlouhá desetiletí považován za nejmocnější království a archeologové mu věnovali patřičnou pozornost. Pomocí map z Lidaru byly objeveny nedaleko Tikalu hradby – až 4 metry vysoká a 15 km dlouhá obranná zeď.... a 19 km severně od Tikalu byla objevena samostatná velká stavba – pevnost, dříve považovaná za terénní nerovnost. Podle těchto posledních objevů se předpokládá, že Tikal byl asi 3× vetší, než se tušilo a mohl mít asi 250 tis obyvatel

Tikal tyto nové objevy a skutečnosti zcela mění pohled, který jsme zatím na Maye a jejich říši měli a zdá se, že se ještě mnoho velmi zajímavého dozvíme v blízké budoucnosti. Oblast, o které mluvíme je součástí reservace „La reserva de la Biosfera Maya“ což je 2,1 ha nejzachovalejšího deštného pralesa severně od Amazonie. Pojeďte tedy s námi do hlubin guatemalských pralesů po stopách nových objevů tajuplných Mayů. Můžete si vybrat jeden ze dvou poznávacích zájezdů, které organizujeme do této oblasti.

Mexiko-Guatemala-Belize
Za tajemstvím Hadího království

Zdroje: National Geographic

Nezávazná rezervace