Copán

Objevil v roce 1570 Diego Garcia de Palacio a až do 19 století nebyly prováděny žádné archeolog. Práce. Údolí Copánu bylo osídleno již kolem 1500 př.n.l. ale masivní stopy po mayské přítomnosti se datují k letopočtu 100 n.l. Podle dochovaných pramenů přišel v roce 427 z Tikalu král, který založil Copán a nastartoval královskou linii 16ti po sobě jdoucích vladařů, kteří učinili z Copánu jedno z nemocnějších a nejvlivnějších center mayské říše. Tak jako v jiných oblastech mayské říše i Copán zažívá své období vrcholu mezi 4 a 9 st.n.l. Nejproslulejší zachovalou stavbou v Copánu je obří 100 metrové schodiště které obsahuje 1800 mayských glyfů, což je nejzachovalejší a nejdelší mayský nápis, z dalších významných památek je třeba zmínit Grand plaza s několika zachovalými stélami a mohutnou Akropolis. V parku kde jsou vykopávky žije kolonie obřích pestrobarevnýchpapouškůch tzv. "GuacaMaya" jejichž přelety nad Grand Plaza či hlavami návštěvníků navozují atmosféru mayského dávnověku.

Copan Za zmínku stojí také informace, že i tak mocné království mělo „slabší chvilku“ a kolem roku 738 n.l. podlehlo po výbojích svému dlouholetému soupeři království v Quiriguá, copánský vládce byl zajat a popraven na náměstí v Quiriguá, Copán se tak stal vazalem Quiriguá (byť to po celou dobu existence těchto dvou sousedních království bylo přesně naopak)

Copan Stela

Nezávazná rezervace